Our Address

Khách sạn Ánh Nguyệt - Lục Yên - Yên Bái

Địa chỉ: Số 479 - Đường Nguyễn Tất Thành - Lục Yên - Yên Bái
Điện thoại: +84 2163 845 588
Mobi: +84 986 194 199 | 912 967 799
For foreigners: +84 973 273 594
Email: anhnguyethotel.yenbai@gmail.com
Tài khoản:
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lục Yên - Yên Bái
- Chủ tài khoản: Nông Thị Luyến (ĐT:
0986 194 199)
- Số: 8707 20500 1367